Published: 2022-05-12

Surgical Treatment of Intervertebral Hernias

Isakov B.M, Isakov K.B, Mirzayuldashev N.Yu, Mamadzhanov K.H

6-8

Effectiveness Of Defoliants

Ubaydullayev Madaminjon Mo’minjonovich, Babayeva Malikakhon Nabijon qizi

9-12

Biology of Phytoplankton in ditch waters and their application in fisheries

Boriyev Sulaymon Buriyevich, Jumaqulova Husnora Husniddinovna

19-21

Aspects of Emotional Impact in Political Speech

Fayziyeva Shakhnoza Rakhmatovna

25-27

Interpretation of the Concepts of Linguoculturology

Ruziyeva Nilufar Xafizovna, Axmedova Shahnoza Murodilloyevna

36-38

Modality and Modal Verbs in German

Fazilat Sharofiddinovna To’rayeva

39-42

Production Resources of Motor Transport Enterprises Planning and Analysis of the Effectiveness of the Provision of Motor Transport Services Costs of Motor Transport Enterprises

Dehqonov Qodirjon Maxamat o’g’li, Mo’ydinov Nodirjon Xomid o’g’li, Sotvoldiyev O‘tkirbek Ulug‘bek o‘g‘li

48-51

Cotton and honey bees in a single mutually beneficial biocenosis

B A Jalliyev, Sh J Imomov, N N Gadayev, J B Jalliyev, Y Yuldashev, Sh Isroilov

59-65